Čo by ste mali zvážiť pred kúpou novej strechy?

 

Rozhodli ste sa pre výmenu strešnej krytiny, prípadne celého krovu? Alebo staviate svoje vysnívané bývanie od základov? Blúdite internetom a zistili ste, že vybrať si z toho množstva ponúkaných materiálov a ešte sa v nich aj vyznať nie je záležitosťou na pár minút? Ani by nemala!

Investícia do novej strechy je investíciou na niekoľko desaťročí a výber vhodných materiálov je minimálne tak dôležitý, ako samotná realizácia. Strecha patrí k najdôležitejším častiam domu. Nielen že dotvára jeho celkový vzhľad, ale ho taktiež chráni pred vplyvmi počasia a pomáha v jeho vnútri vytvoriť funkčnú mikroklímu. V dnešnej dobe nájdete na trhu rôzne druhy krytín – od klasických keramických či betónových škridiel, cez plechové alebo plastové krytiny, asfalt, bridlicu až po slamené alebo drevené. V závislosti od klimatických podmienok, tvaru strechy a jej orientácii, a rodinného rozpočtu sú niektoré druhy krytiny pre vás vhodnejšie ako tie druhé.
Podľa čoho si vybrať vám poradíme v tomto článku.

 

SKLON STRECHY

 

Medzi najdôležitejšie faktory pri výbere patrí určite sklon strechy. Je to uhol medzi strešnou plochou a vodorovnou rovinou a vyjadruje sa v stupňoch alebo percentách. Aby sa zabránilo prenikaniu vody do strešného plášťa a aby krytina bezpečne držala na svojom mieste, je nevyhnutné skontrolovať, či materiál ktorý ste zvolili, je pre daný sklon vhodný, a dodržať odporúčania výrobcu týkajúce sa montáže. Každá krytina má výrobcom určený bezpečný sklon strechy. Je to najnižší uhol sklonu, pri ktorom je zaručená odolnosť danej krytiny voči vnikaniu zrážkovej vody do strešného plášťa.

sklon strechy

  • pod 10° – plochá strecha
  • od 7° – plechová krytina s dvojitou drážkou
  • od 8a° – plechové trapézové plechy
  • od 10° – asfaltový šindel
  • od 15° – vlnité plechové krytiny a maloplošné vláknocementové krytiny
  • od 22°- betónové a keramické škridly – je možné ich použiť pri nižšom sklone, pri plnom debnení a použití poistnej hydroizolácie
  • od 25° – bridlicová krytina
  • od 30° – betónová alebo keramická škridla “bobrovka”
  • od 35° – drevený šindel

Napríklad keramická škridla Röben má uvedený bezpečný sklon 22°. Je však možné ju použiť aj pri nižšom sklone, bude však potrebná prídavná hydroizolácia, dodatočné kotvenie škridiel ako aj plné debnenie.

 

ZLOŽITOSŤ STRECHY

 

Tvar strechy a jej členitosť rozhodujú o tom, aké doplnkové materiály bude treba použiť pre zabezpečenie správneho odvetrania a fungovania strechy a ako komplikovaná bude pokládka novej krytiny. Taktiež treba myslieť na rôzne prestupy akými sú napríklad anténna prechodka alebo odvetranie komína. Pri komplikovanejších strechách je potrebné myslieť najmä na zabezpečenie prúdenia vzduchu zo strany odkvapovej hrany a následného odvetrania pri hrebeni alebo nároží.
Vo všeobecnosti platí, že čím komplikovanejší tvar strechy, tým väčšie náklady – nutnosť použiť rôzne doplnkové materiály pre odvetranie strešného plášťa, viac odpadu pri rezaní krytiny v zložitejších častiach strechy, pracnejšia a časovo náročnejšia pokládka strešnej krytiny, náročnejšia údržba.

 

 

 

STAV KROVU A HMOTNOSŤ STRECHY

 

Hmotnosť použitého materiálu treba brať do úvahy najmä ak ste sa rozhodli pre rekonštrukciu strechy so zachovaním pôvodného krovu. Počítať treba nielen s hmotnosťou samotnej krytiny, ale aj možným snehom, či tlakom pri silnom vetre. Medzi krytiny s ľahšou objemovou hmotnosťou patria plechové, asfaltové, plastové alebo vláknocementové krytiny. V dnešnej dobe však nájdete na trhu aj ľahké betónové škridle – napríklad Terran Synus.

 

ŽIVOTNOSŤ

 

Základné pravidlo – strecha by mala vydržať. V ideálnom prípade vás – explicitne povedané – prežiť.
Musí odolať aj extrémnym vrtochom počasia, slnečnému žiareniu, kyslím dažďom alebo aj vtáčiemu trusu.
Medzi krytiny s najdlhšou životnosťou patria keramické a betónové škridly – 80-100 rokov a ich kvalita sa pribúdajúcimi rokmi nezhoršuje. 30 až 50 rokov by mala pri správnej montáži vydržať plechová krytina, a vyše 50 ročnou životnosťou sa môže pochváliť plastová krytina. Asfaltový šindel vydrží v priemere okolo 15 rokov.
Výnimočnú životnosť má bridlicová krytina – až 200 rokov. Avšak tak isto ako aj pri vyššie spomenutých druhoch je najdôležitejšia kvalita výrobného materiálu, preto netreba siahať vždy po najlacnejšom riešení.

 

VZHĽAD A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

Pre väčšinu ľudí je vzhľad kritériom číslo jedna. Strecha sa vo veľkej miere podieľa na celkovom vzhľade domu a správnou kombináciou fasády a farby strešnej krytiny môžete dosiahnuť veľké veci.
Avšak povrchová úprava má viac než len estetickú hodnotu. Krytiny s hladkým povrchom sa odporúčajú najmä v lokalitách s častými snehovými zrážkami. Sneh sa po nich ľahšie zošmykne a zbytočne tak nezaťažuje strešnú konštrukciu. Pri drsnejšom povrchu treba naopak počítať so zachytávaním prachu a iných nečistôt, a takisto s väčšou pravdepodobnosťou tvorby machu. Svetlejšie a lesklé povrchy odrážajú viac slnečného žiarenia a prepúšťajú menej tepla než tmavé a matné odtiene. Ak však bývate v chladnejších oblastiach môže byť pre vás akumulovanie tepla naopak výhodou.
Pri výbere strešnej krytiny je preto dobré nájsť kompromis medzi vzhľadom a funkčnosťou.

 

 

 

CENA

 

Je prirodzené, že cena hrá pri rozhodovaní dôležitú úlohu. Pri realizácii strechy je však dobré myslieť dopredu v horizonte niekoľkých desaťročí. Výmena strechy predstavuje zložitý zásah do konštrukcie domu a cena materiálu a práce nie je zrovna lacná. Kvalitná keramická krytina vás dnes možno víde dvojásobne viac ako lacnejšie alternatívy, ak však budete musieť počas svojho bývania o pár rokov riešiť opravy alebo rekonštrukciu, môže sa ľahko stať, že na lacnejšom riešení v konečnom dôsledku prerobíte.

Dnešný trh ponúka široký výber krytín v rôznych cenových kategóriách – od lacných asaltových šindlov alebo plechov, až po drahé bridlicové krytiny. Cena sa odvíja nielen od typu, ale aj od kvality použitých materiálov a kvality prevedenia.

Pred kúpou strešnej krytiny odporúčame poradiť sa s odborníkom. Každá solídna firma by vám mala vypracovať prehľadnú cenovú ponuku v ktorej budú zahrnuté všetky potrebné komponenty tak, aby vás pri samotnej realizácii neprekvapili žiadne dodatočné náklady. Takáto cenová ponuka by mala obsahovať okrem základnej škridly alebo inej krytiny aj čo najpresnejší počet okrajových škridiel a hrebenáčov, potrebné množstvo odvetrávacích škridiel, hydroizolácie a parozábrany, a všetky ostatné doplnky, ktoré konkrétna strecha potrebuje aby sa zabezpečila jej funkčnosť a maximálna životnosť.

V pokračovaní tohto článku si nabudúce predstavíme najpoužívanejšie strešné krytiny a a rozoberieme si ich vlastnosti, výhody a nevýhody.